Ülevaade

"Eesti märksõnastik" (EMS) on kõiki ainevaldkondi hõlmav tesauruse struktuuriga märksõnastik raamatute, perioodikaväljaannete, artiklite, nootide, helisalvestiste, kaartide jm teavikute eestikeelseks märksõnastamiseks ja infootsinguks. Märksõnastikku uuendatakse jooksvalt,  sellega tegeleb EMSi toimetus.

EMSi märksõnu kasutatakse
- e-kataloogis ESTER
- Eesti artiklite andmebaasis ISE
- rahvusbibliograafia andmebaasis ERB
- rahvaraamatukogude koondkataloogis URRAM
- raamatukogude info- ja kataloogisüsteemi RIKS kasutavates raamatukogudes
- mitmel pool mujal.
Rahvaraamatukogudes ja kooliraamatukogudes on „Eesti märksõnastiku“ kasutamine teavikute märksõnastamiseks töökorralduse juhenditega kohustuslikuks tehtud.

EMS võimaldab
- sirvida märksõnu ainevaldkondade kaupa
- sirvida eraldi vormi- ja žanrimärksõnu ning ajamärksõnu
- otsida märksõnu sõna alguse või sõna osa järgi ning ingliskeelse vaste järgi
- vaadelda otsitulemusi sõnaloendite ja täiskirjetena
- koguda huvipakkuvad sõnad valimisse
- printida, saata e-postiga või salvestada oma arvutisse sõnaloendeid ja kirjeid

- otsida soovitud märksõnaga ELNET Konsortsiumi ja Eesti Rahvusraamatukogu andmebaasides (e-kataloog ESTER, artiklite andmebaas ISE, rahvusbibliograafia andmebaas ERB, digitaalarhiiv DIGAR) ning Google’is
- tellida e-postiga püsiteadistus uute, muudetud ja kustutatud märksõnade kohta
- masin-masin-päringutele saab vastuse inimloetava Marc-kirjena, masinloetavas Marc21-vormingus või MarcXML-vormingus.

EMSi maht on ligikaudu 61 000 märksõna ja äraviiteterminit (sünonüümi). Täpse ülevaate annab leht „EMS arvudes“. Märksõnastik sisaldab ka kohanimesid, kuid ei sisalda isikute, asutuste ega organisatsioonide nimesid. Märksõnastikku tehtavad muudatused kajastuvad EMSis reaalajas.

Märksõnastikku haldab ELNET Konsortsium, vastutusvaldkonnad on jagatud raamatukogude vahel.

EMS on veebis tasuta kättesaadav. Kokkuleppel ELNET Konsortsiumiga võib EMSi andmestikku ja tarkvara kasutada infosüsteemide arendamisel.

EMSi toimetus ja vastutusvaldkonnad

Ellen Kiloman, RR
psühholoogia, sotsioloogia, töö, valitsemine, sotsiaalpoliitika, õigus, meditsiin, keskkonnakaitse, maamajandus, kodumajandus, ehitus, sport, harrastused, kohanimed
Kaja Kruus, TÜR
haridus, meedia, keeleteadus, kirjandus, geograafia
Urve Leemets, EMTAR
muusika
Pille Naggel, TÜR
botaanika, zooloogia
Ivika Pall, TÜR
bioloogia
Meelis Somelar, RR
üldmõisted, poliitika, demograafia, matemaatika, infotehnoloogia, majandus, metsandus, raske- ja kergetööstus
Tiiu Tarkpea, TÜR
astronoomia, füüsika, keemia, elektrotehnika, transport, side
Elo Tõnisoo, TÜR
filosoofia, religioon, teadus, infoteadus, kultuur, kunst, fotograafia, film, teater, ajalugu, etnoloogia
Kerli Puna, Balti Kaitsekolledž
sõjandus
Meelis Somelar, haldur, ELNET