Kasutusjuhend
Kontakt: ems@elnet.ee

EESTI MÄRKSÕNASTIKU“ ABI

 

Märksõnastiku avalehel ülal on otsinguaken sõnaotsinguks, vasakus veerus on sirvimiseks avatud valdkondade loend. Paremas veerus on EMSi lühitutvustus.

 

OTSING

 

Otsinguaknasse tuleb kirjutada otsisõna. Võimalik on otsida sõna algusesõna osa või täpse vaste järgi, eesti- või ingliskeelsete terminite hulgast või mõlemast korraga (valida rippmenüüst).

Otsisõna peab koosnema vähemalt ühest tähest. Eesti tähestikust puuduvat diakriitilise märgiga tähte saab otsida alustähe järgi.

Otsingu tulemusena avaneb vasakus veerus leitud märksõnade ja äraviiteterminite loendÄraviiteterminilt ehk sünonüümilt viidatakse kasutatavale märksõnale (viide KASUTA).

Veeru pealdisesse ilmuvad andmed otsingu kohta (mitu kirjet ja mille järgi otsiti). Kui tulemust ei ole (teade 0 kirjet), tuleks otsingut laiendada, soovitatav on otsida lühema sõnaalguse või -osa järgi.

Klõpsates loendis sõnale, avaneb paremal sõna kirje.

Märksõna kirjes on esitatud kasutatav märksõna, selle ingliskeelsed vasted, seletus, sünonüümid (väljal Asendab), seosed teiste märksõnadega (väljadel Laiemad, Kitsamad, Seotud) ning valdkonnad, millesse märksõna kuulub. Kirje lõpus on püsilink ning lingid kirje allalaadimiseks inimloetavas MARC21 vormingus (Marc21-I), masinloetavas MARC21-vormingus (Marc21) ja MARCXML-vormingus (MarcXML).

Äraviitetermini kirjes on esitatud märksõnana mittekasutatav termin, ingliskeelne vaste, viide kasutatavale märksõnale ja valdkonnad, millesse termin kuulub.

Kõiki loendi sõnu korraga saab kirjetena vaadata käsuga Vaata kirjeid. Kui kirjeid on rohkem kui 25, saab neid vaadata lehekülgede kaupa.

Paremal avatud kirjete nimestiku saab muuta loendiks käsuga Vaata loendit.

Kõigilt seotud märksõnadelt saab lingiga edasi selle sõna kirjesse.

Iga kirje juures on lingid otsinguks selle sõnaga e-kataloogis ESTER, artiklite andmebaasis ISE, digitaalarhiivis Digar, rahvusbibliograafia andmebaasis ERB ja internetiotsinguks Google`is.

Toiming Piira valdkonnaga annab võimaluse otsitulemuste loendist leida ühe valdkonna sõnu. Valiku aknast tuleb valida valdkond ning kinnitada nupuga Piira. Sama toimib ka kirjete nimestikus.

 

VALDKONDADE SIRVIMINE

 

Märksõnad on jaotatud nummerdatud valdkondadesse. Üks märksõna võib kuuluda mitmesse valdkonda. NB! Nummerduses esineb lünki, millest ei maksa segadusse sattuda.

Valdkondade loend koos numbritega on avalehel vasakus veerus. Alati saab valdkondade loendisse lingist Valdkonnad.

Valdkondi võib järjestada numbrite või teemasõnade järgi, klõpsates päises vastavalt Nr või Valdkond.

Klõpsates valdkonna nimetusele, ilmub vasakule selle valdkonna märksõnade loendNB! Suuremate valdkondade loendi laadimine ja kuvamine võib paarkümmend sekundit aega võtta!

Käsk Vaata kirjeid annab paremas veerus samad märksõnad kirjetena.

 

AJAMÄRKSÕNAD JA VORMIMÄRKSÕNAD

 

Eraldi on võimalik sirvida numbriliselt väljendatud ajamärksõnu ning vormimärksõnu (sisaldab ka žanrimärksõnu), klõpsates vastavatele linkidele ülamenüüs.

 

VALIMID

 

Märksõnakirjetest saab koostada valimi. Selleks tuleb soovitud kirjed märgistada ja klõpsata nupule Lisa valimisse.

Valimi vaatamiseks tuleb klõpsata lingile Valimid.

Kasutaja jooksva seansi valim on nime all Minu valimSeansi lõppedes Minu valim kustub. Märksõnastiku toimetajate poolt kasutajale koostatud valimid (kui neid on) on näha Minu valimi all.

Valimi nimele klõpsates saab sinna kogutud märksõnu vaadata.

Valimist sõnade eemaldamiseks tuleb valim avada ja märgistada sõnad ning vajutada nuppu Eemalda valimist. Valim värskendatakse ja kuvatakse uus tulemus.

Toimetajate koostatud valimist saab jooksva seansi ajal sõnu eemaldada, kuid see muutub siis Minu valimiks ning toimetaja koostatud valim ei muutu.

 

ANDMETE EKSPORT

 

Loendina vasakul või kirjetena paremal paiknevaid andmeid on võimalik printida (käsk Prindi), saata e-postile (E-post) või salvestada oma arvutisse tekstifailina (Salvesta).

 

PÜSITEADISTUS

 

Märksõnastiku kasutaja saab tellida e-posti aadressile regulaarse teate lisatud, muudetud ja kustutatud märksõnade kohta. Selleks tuleb täita tellimisvorm, mis avaneb lingist Telli püsiteadistus.

Teateid saadetakse tavaliselt üks kord kuus.

 

TAGASISIDE

 

Küsimusi, ettepanekuid ja kommentaare saab märksõnastiku toimetusele saata e-posti aadressile ems@elnet.ee.

 

MASIN-MASIN-PÄRINGUD

 

1) Kirjed püsilingi (URI) ja kirje ID kaudu

 

Täiskirje veebis EMSi keskkonnas:

https://ems.elnet.ee/id/EMS007185

Äraviite kirje:

https://ems.elnet.ee/id/EMS151797

Kui kirje on kustutatud, siis on kirje ees kirjas „KUSTUTATUD“:

https://ems.elnet.ee/id/EMS000013

Kui ID on mittesobival kujul, on vastus „Ei leia kirjet“:

https://ems.elnet.ee/id/midaiganes

 

Kirje Marc21 Authority masinloetavas formaadis (vt https://www.loc.gov/marc/specifications/):

https://ems.elnet.ee/id/EMS007185#marc21

Kirje Marc21 inimloetavas formaadis (Marc21-I):

https://ems.elnet.ee/id/EMS007185#marc

Kirje MarcXML formaadis (vt http://www.loc.gov/standards/marcxml//):

https://ems.elnet.ee/id/EMS007185#xml

Kui ID on mittesobival kujul, on vastus „Sõnu ei leidu“:

https://ems.elnet.ee/id/midaiganes#marc21

Kui ID on sobivas formaadis, aga sellist ID-d ei leidu või on sõna kustutatud, on vastus 0:

https://ems.elnet.ee/id/EMS999999#marc21 

https://ems.elnet.ee/id/EMS000013#marc

Kui hashtag ei ole sobiv, on vastus, et EMS ei toeta formaati ja suunatakse täiskirje kuvale:

https://ems.elnet.ee/id/EMS007185#marcxml

ID-s ja hashtag’is võib kasutada nii suur- kui väiketähti.

Varjatud kirjeid tulevad ka välja, need on tõkestatud ainult käsiotsingul ja marc-kirjete laadimisel.

https://ems.elnet.ee/id/EMS173212

https://ems.elnet.ee/id/EMS173212#marc21

 

 

2) Kirjed URLi ja kirje ID kaudu

 

Masinloetav Marc21:

https://ems.elnet.ee/teenus.php?id=EMS005160&vorming=M

Inimloetav Marc21:

https://ems.elnet.ee/teenus.php?id=EMS005160&vorming=I

MarcXML:

http://ems.elnet.ee/teenus.php?id=EMS005160&vorming=X

 

3) Kirjed sõnaotsinguga

 

Masinloetav Marc21:

https://ems.elnet.ee/teenus.php?vorming=M&sona=kaubamärgid

Inimloetav Marc21:

https://ems.elnet.ee/teenus.php?vorming=i&sona=kaubamärgid

MarcXML:

https://ems.elnet.ee/teenus.php?vorming=X&sona=kaubamärgid

Mitmesõnalised märksõnad:

https://ems.elnet.ee/teenus.php?vorming=I&sona=asutuste+arhiivid

Kõik stringi sisaldavad märksõnad (kärpemärk %):

https://ems.elnet.ee/teenus.php?vorming=I&sona=%arhiiv%


4) Terve baasi kirjete allalaadimine ~4min


Masinloetav Marc21: link


Inimloetav Marc21: link


MarcXML: link


 

MARC21 AUTHORITY VÄLJADE SISU INIMLOETAVAS VORMINGUS (MARC21-I)

 

Väli (v.a 00X väljad) koosneb välja numbrist, kahest indikaatoripositsioonist ja alamväljadest andmesisu jaoks. Tühja indikaatoripositsiooni tähistab kaldkriips. Alamvälja tähis koosneb märgist $ ja mingist tähest või numbrist. Siin tutvustatakse lühidalt olulisemaid elemente, täpsemalt vt https://www.loc.gov/marc/authority/ecadhome.html

 

LDR  leader, nt 00000nza2200000n%00

001  kontrollnumber, milleks on EMS ID, nt EMS167171

003  kontrollnumbri andja kood ErEMS

008  püsipikkusega väli mitmesuguse kodeeritud info jaoks,6 esimest kohta näitavad kirje koostamise aega aakkpp, nt 130823|n|anznnbabn||n|

 

040   kirje koostamise andmed, ei varieeru: $aErEMS$best$cErEMS$fems

072  7 EMSi valdkonna number, kuhu sõna kuulub, ja EMSi kood, nt $a53$2ems

            Väli võib korduda

 

150   normitud teemamärksõna, nt $ainfokeskkond

151   normitud kohamärksõna, nt $aAbja-Paluoja

155   normitud vormimärksõna, nt $aõigusaktid

 

450, 451, 455   äraviiteterminid (sünonüümid) normitud märksõnadele, nt 450 $ainforuum; 451   $aAbja; 455 $anormatiivaktid

 

450, 451, 455  9 ingliskeelsed vasted, nt 450 9 $ainformation environment; 451 9 $aNarva river; 455 9 $alegal acts

 

550, 551, 555  seotud märksõnad ja nende URI-d alamväljal $0

$wg – laiem termin

$wh – kitsam termin

$w puudub – muu tähenduslik seos

nt

150  $aalalõualuu

450  $amandibula

450  9$amandible

550  $wg$alõualuud$0https://ems.elnet.ee/id/EMS029481

550  $wh$aalalõuapõnt$0https://ems.elnet.ee/id/EMS149978

550  $aalalõualiiges$0https://ems.elnet.ee/id/EMS147267

 

670    allikas, nt $aRegio Eesti Teede Atlas, Regio, 1998.

680   seletus alamvälja tähisega $i, nt  $iIsikute, organisatsioonide ja süsteemide kogum, milles kogutakse, töödeldakse ja levitatakse infot. Hõlmab ka informatsiooni ennast.