Nr Valdkond
 00 ÜLDMÕISTED.
 01 FILOSOOFIA. EETIKA. SEMIOOTIKA.
 02 RELIGIOON. TEOLOOGIA. ESOTEERIKA.
 03 TEADUS JA TEHNIKA. TEADUSKORRALDUS. TEADUSMETODOLOOGIA. KULTUUR.
 04 HARIDUS. PEDAGOOGIKA.
 06 PSÜHHOLOOGIA.
 07 SOTSIOLOOGIA. SOTSIAALPSÜHHOLOOGIA.
 08 TÖÖHÕIVE. TÖÖTINGIMUSED. AMETID.
 10 RIIGIÕPETUS. POLIITIKA.
 11 VALITSUS. HALDUS. KODANIKUKAITSE. TURVATEENISTUS.
 12 SOTSIAALPOLIITIKA.
 13 ÕIGUS.
 15 SÕJANDUS. RELVAJÕUD. SÕJATEHNIKA.
 17 DEMOGRAAFIA. STATISTIKA.
 18 AJAKIRJANDUS. KOMMUNIKATSIOON. MEEDIA. REKLAAM.
 19 LOODUSKAITSE. KESKKONNAKAITSE. KESKKONNATEHNIKA.
 20 GEOLOOGIA. HÜDROLOOGIA. KLIMATOLOOGIA.
 21 MATEMAATIKA.
 22 ASTRONOOMIA. ASTROFÜÜSIKA. KOSMOSEUURIMINE.
 23 FÜÜSIKA.
 24 KEEMIA. KEEMIATÖÖSTUS.
 25 BIOLOOGIA. MIKROBIOLOOGIA. GENEETIKA. ANTROPOLOOGIA.
 26 BOTAANIKA.
 27 ZOOLOOGIA.
 28 MEDITSIIN. BIOKEEMIA. ANATOOMIA. FÜSIOLOOGIA. FARMAKOLOOGIA. KOSMEETIKA.
 29 MAJANDUS. MAJANDUSTEADUS. RAHANDUS. KAUBANDUS.
 30 PÕLLUMAJANDUS. AIANDUS. LOOMAKASVATUS. VETERINAARIA.
 31 METSANDUS. JAHINDUS. KALANDUS. METSA- JA PUIDUTÖÖSTUS. TSELLULOOSI- JA PABERITÖÖSTUS.
 34 KODUMAJANDUS. TOITLUSTUS. TOIDUAINETETÖÖSTUS. OLME.
 35 ELEKTROTEHNIKA. ELEKTROONIKA. ENERGEETIKA.
 36 INFORMAATIKA. INFOTEHNOLOOGIA. AUTOMAATIKA.
 39 MASINAEHITUS. METALLITÖÖSTUS. METALLURGIA. MÄENDUS.
 43 KERGETÖÖSTUS. TEKSTIILITÖÖSTUS. NAHA- JA JALATSITÖÖSTUS.
 44 EHITUS. SANITAARTEHNIKA.
 45 LIIKLUS. TRANSPORT. SIDE.
 47 KUNST. ARHITEKTUUR.
 48 FOTOGRAAFIA. FILM. KINO.
 49 MUUSIKA.
 50 TEATER. TANTS.
 51 SPORT. KEHAKULTUUR.
 52 HARRASTUSED. VABA AEG.
 53 INFOTEADUS. RAAMATUKOGUNDUS. MÄLUASUTUSED. KIRJASTAMINE. TRÜKINDUS.
 54 KEELETEADUS. KEELED.
 55 KIRJANDUSTEADUS. ILUKIRJANDUS. RAHVALUULE.
 56 AJALUGU. ARHEOLOOGIA.
 58 ETNOLOOGIA. KULTUURIANTROPOLOOGIA.
 59 GEOGRAAFIA. GEODEESIA. KARTOGRAAFIA.
 60 KOHANIMED.