Nr Valdkond
 00 ÜLDMÕISTED.
 13 ÕIGUS.
 30 VETERINAARIA.
 11 VALITSUS.
 52 VABA AEG.
 08 TÖÖTINGIMUSED. TÖÖHÕIVE.
 11 TURVATEENISTUS.
 31 TSELLULOOSI- JA PABERITÖÖSTUS.
 53 TRÜKINDUS.
 45 TRANSPORT.
 34 TOITLUSTUS. TOIDUAINETETÖÖSTUS.
 02 TEOLOOGIA.
 43 TEKSTIILITÖÖSTUS.
 50 TEATER.
 03 TEADUSMETODOLOOGIA. TEADUSKORRALDUS. TEADUS JA TEHNIKA.
 50 TANTS.
 27 ZOOLOOGIA.
 15 SÕJATEHNIKA. SÕJANDUS.
 17 STATISTIKA.
 51 SPORT.
 07 SOTSIOLOOGIA. SOTSIAALPSÜHHOLOOGIA.
 12 SOTSIAALPOLIITIKA.
 45 SIDE.
 01 SEMIOOTIKA.
 44 SANITAARTEHNIKA.
 10 RIIGIÕPETUS.
 15 RELVAJÕUD.
 02 RELIGIOON.
 18 REKLAAM.
 55 RAHVALUULE.
 29 RAHANDUS.
 53 RAAMATUKOGUNDUS.
 30 PÕLLUMAJANDUS.
 06 PSÜHHOLOOGIA.
 10 POLIITIKA.
 04 PEDAGOOGIKA.
 34 OLME.
 43 NAHA- JA JALATSITÖÖSTUS.
 53 MÄLUASUTUSED.
 39 MÄENDUS.
 49 MUUSIKA.
 25 MIKROBIOLOOGIA.
 31 METSANDUS. METSA- JA PUIDUTÖÖSTUS.
 39 METALLURGIA. METALLITÖÖSTUS.
 18 MEEDIA.
 28 MEDITSIIN.
 21 MATEMAATIKA.
 39 MASINAEHITUS.
 29 MAJANDUSTEADUS. MAJANDUS.
 30 LOOMAKASVATUS.
 19 LOODUSKAITSE.
 45 LIIKLUS.
 47 KUNST.
 58 KULTUURIANTROPOLOOGIA.
 03 KULTUUR.
 22 KOSMOSEUURIMINE.
 28 KOSMEETIKA.
 18 KOMMUNIKATSIOON.
 60 KOHANIMED.
 34 KODUMAJANDUS.
 11 KODANIKUKAITSE.
 20 KLIMATOLOOGIA.
 53 KIRJASTAMINE.
 55 KIRJANDUSTEADUS.
 48 KINO.
 19 KESKKONNATEHNIKA. KESKKONNAKAITSE.
 43 KERGETÖÖSTUS.
 51 KEHAKULTUUR.
 24 KEEMIATÖÖSTUS. KEEMIA.
 54 KEELETEADUS. KEELED.
 29 KAUBANDUS.
 59 KARTOGRAAFIA.
 31 KALANDUS. JAHINDUS.
 36 INFOTEHNOLOOGIA.
 53 INFOTEADUS.
 36 INFORMAATIKA.
 55 ILUKIRJANDUS.
 20 HÜDROLOOGIA.
 52 HARRASTUSED.
 04 HARIDUS.
 11 HALDUS.
 20 GEOLOOGIA.
 59 GEOGRAAFIA. GEODEESIA.
 25 GENEETIKA.
 23 FÜÜSIKA.
 28 FÜSIOLOOGIA.
 48 FOTOGRAAFIA.
 01 FILOSOOFIA.
 48 FILM.
 28 FARMAKOLOOGIA.
 58 ETNOLOOGIA.
 02 ESOTEERIKA.
 35 ENERGEETIKA. ELEKTROTEHNIKA. ELEKTROONIKA.
 44 EHITUS.
 01 EETIKA.
 17 DEMOGRAAFIA.
 26 BOTAANIKA.
 25 BIOLOOGIA.
 28 BIOKEEMIA.
 36 AUTOMAATIKA.
 22 ASTRONOOMIA. ASTROFÜÜSIKA.
 47 ARHITEKTUUR.
 56 ARHEOLOOGIA.
 25 ANTROPOLOOGIA.
 28 ANATOOMIA.
 08 AMETID.
 56 AJALUGU.
 18 AJAKIRJANDUS.
 30 AIANDUS.