Prindi | E-postile | Salvesta 
kirjandusvoolud
literary movements
ESTER | ISE | Digar | ERB | Google
Seletus: Uusaja ilukirjanduse ajaloos ühesuguse elutunnetusliku alusega ja sarnaste loomingupõhimõtetega suunad või ajajärgud (ekspressionism, impressionism, realism, romantism, sentimentalism, sümbolism, sürrealism jt)
Asendab:kirjandussuunad
Laiemad:voolud movements in art or literature; trends in art or literature
Kitsamad:absurd (kirj.) absurd in literature
Aesthetic Movement (kunstiliikumine) Aesthetic Movement (art movement)
akmeism acmeism
avangardism avangardism; avant-garde
barokk baroque
biidermeier Biedermeier
dadaism dada; dadaism
eelrenessanss Pre-Renaissance; Proto-Renaissance
eelromantism pre-romanticism
eksistentsialism existentialism
ekspressionism expressionism
formalism formalism
futurism futurism
Heimatkunst Heimat Art; Homeland Art
imažinism imagism in Russia
imažism imagism
impressionism impressionism
klassitsism classicism
kriitiline realism critical realism
maagiline realism magic realism
modernism modernism; modernity (art, literature, music)
naturalism naturalism
neoavangardism neo-avant-garde; neoavangardism
neoklassitsism neoclassicism
neorealism (kunst, film, kirj.) neorealism (art, film, literature)
postmodernism postmodernism
rahvusromantism national romanticism
realism realism
renessanss Renaissance
romantism romanticism
sentimentalism sentimentalism
sotsialistlik realism socialist realism
sümbolism symbolism
sürrealism surrealism
urbanism urbanism
uusbarokk neo-baroque; new-baroque
uusgootika Gothic-Revival; Neo-Gothic
uusromantism neo-romanticism
Seotud:dekadents decadence
kirjanike rühmitused groupings of writers; writers' groups
Valdkonnad:55 KIRJANDUSTEADUS. ILUKIRJANDUS. RAHVALUULE.