Prindi | E-postile | Salvesta 
arvdiagrammid
numerical diagrams
ESTER | ISE | ERB | Google
Laiemad:diagrammid diagrams
Kitsamad:hajuvusdiagrammid scatter diagrams; scattergraphs; scatterplots
histogrammid histograms
kasvukõverad growth curves
kontrolldiagrammid (stat.) control charts (statistics)
kõverdiagrammid curve diagrams; curved line diagrams
nomogrammid nomograms; nomographs
sektordiagrammid circular graphs; pie charts
Venni diagramm Venn diagram
Seotud:finantsstatistika financial statistics
majandusstatistika economic statistics
muutujad variables
statistiline analüüs statistical analysis
statistilised indeksid statistical indices
süsteemide dünaamika systems dynamics
tehnilised joonised technical drawings
tõenäosusjaotused probability distributions
Valdkonnad:17 DEMOGRAAFIA. STATISTIKA.
21 MATEMAATIKA.