Prindi | E-postile | Salvesta 
juhuslikud protsessid
random processes
ESTER | ISE | ERB | Google
Asendab:stohhastilised protsessid stochastic processes
Laiemad:matemaatiline statistika mathematical statistics
tõenäosusteooria probability theory
Kitsamad:aegridade analüüs analysis of time series
Gaussi mõõdud Gaussian measures
hargnemisprotsessid branching processes
juhukõnd (matem.) random walk
Markovi ahelad Markov chains
martingaalid martingales
Seotud:autoregressioonimudelid autoregressive models
infoteooria information theory
juhuslik avastamine serendipity
juhuvead random errors
järjekorrateooria bunching; queuing theory; waiting line theory
komplekssüsteemid complex systems
kõrgdimensionaalsed andmed high-dimensional data
Monte Carlo meetodid Monte Carlo methods
operatsioonianalüüs operational research; operations analysis
statistiline analüüs statistical analysis
stohhastiline geomeetria stochastic geometry
stohhastiline planeerimine stochastic programming
tõenäosed vead average errors; probable errors
ökonofüüsika econophysics
Valdkonnad:17 DEMOGRAAFIA. STATISTIKA.
21 MATEMAATIKA.