Prindi | E-postile | Salvesta 
koolitus
schooling; training
ESTER | ISE | ERB | Google
Asendab:väljaõpe
Laiemad:hariduskorraldus educational management
Kitsamad:ettevõttesisene koolitus in-company training; training in organisation
juhtimiskoolitus management training
koerte koolitus dog training
kutseõpe vocational training
lapsevanemate koolitus parent training
näitlejakoolitus acting teaching
patsiendiõpetus patient education
personalikoolitus employee training; personnel training; staff training
sõjaväeline väljaõpe military training
tarbijakoolitus consumer education
täienduskoolitus continuing training; further training; in-service training
täiskasvanuõpe adult education; education for adults
õpetajakoolitus teacher training
ümberõpe requalification (pedagogy); retraining
Seotud:elukestev õpe lifelong learning
ettevalmistus preparation
haridus education
koolitajad educators
koolitusfirmad training companies
koolituskeskused training centres
koolituskulud schooling costs; training costs
tööhõivepoliitika employment policy
tööjõukulud labour costs
tööringlus job rotation
õpetamine teaching
Valdkonnad:04 HARIDUS. PEDAGOOGIKA.
08 TÖÖHÕIVE. TÖÖTINGIMUSED. AMETID.