Prindi | E-postile | Salvesta 
ajurünnak
brainstorming
ESTER | ISE | ERB | Google
Seletus: Probleemile lahenduse otsimine rühma inimeste loova mõtlemise stimuleerimise teel.
Laiemad:diskussioonid discussions
poleemika controversy; polemics
probleemõpe problem oriented education; problem teaching; problem-based learning
Seotud:Delfi meetod Delphi method
eksperthinnangud expert judgements; expert opinion
grupiotsustamine group decision-making
loov mõtlemine creative thinking
mõttekojad think tanks
probleemide lahendamine problem solving
ümarlaud roundtable
Valdkonnad:03 TEADUS JA TEHNIKA. TEADUSKORRALDUS. TEADUSMETODOLOOGIA. KULTUUR.
04 HARIDUS. PEDAGOOGIKA.