Prindi | E-postile | Salvesta 
jäätmed
waste
ESTER | ISE | ERB | Google
Asendab:praht
prügi garbage; litter; rubbish
Kitsamad:biojäätmed biowaste
ehitusjäätmed builder's waste; construction waste; demolition waste
elektroonikaromud e-waste; electronic scrap; waste electrical and electronical equipments; WEEE
heitmed ejecta; emissions
keemilised jäätmed chemical refuse
kosmoseprügi space debris; space junk
laevandusjäätmed shipborne waste
loomsed jäätmed animal waste
ohtlikud jäätmed hazardous waste
olmejäätmed houshold waste; municipal waste
pakendijäätmed packaging waste
plastjäätmed plastic scrap; plastic waste
puidujäätmed wood waste
püsijäätmed inert waste
tahked jäätmed solid waste
tavajäätmed innocuous waste; non-hazardous waste
teisene toore recycled products; secondary raw materials
tervishoiujäätmed healthcare waste
toidujäätmed food waste
tolm dust
tootmisjäätmed industrial effluents; industrial waste
vanaõli waste oil
Seotud:jäätmekäitlus waste handling; waste treatment
pakendid packages; tare; wrappers
prügilad controlled landfills; dumping grounds; landfills; sanitary landfills
saasteained pollutants
taaskasutus material recovery; recycling; waste recycling
Valdkonnad:19 LOODUSKAITSE. KESKKONNAKAITSE. KESKKONNATEHNIKA.
29 MAJANDUS. MAJANDUSTEADUS. RAHANDUS. KAUBANDUS.
44 EHITUS. SANITAARTEHNIKA.