Prindi | E-postile | Salvesta 
biokeemia
biochemistry
ESTER | ISE | ERB | Google
Laiemad:bioloogia biology
keemia chemistry
Kitsamad:analüütiline biokeemia analytical biochemistry
bioakumulatsioon bioaccumulation
bioanorgaaniline keemia bioinorganic chemistry; inorganic biochemistry
bioenergeetika bioenergetics
biogeokeemia biogeochemistry
biokeemiline embrüoloogia biochemical embryology
biokeemiline geneetika biochemical genetics
biokeemilis-füsioloogilised protsessid biochemical-physiological processes
biokeemilised aspektid biochemical aspects
biokeemilised protsessid biochemical phenomena; biochemical processes
bioorgaaniline keemia bioorganic chemistry
biosaadavus bioavailability
ensümoloogia enzymology
füüsikaline biokeemia physical biochemistry
immunokeemia immunochemistry
kliiniline biokeemia clinical biochemistry; medical biochemistry
metaboloomika metabolomics
mikroobibiokeemia microbial biochemistry
molekulaarbioloogia molecular biology
mulla biokeemia soil biochemistry
neurokeemia neurochemistry
spordibiokeemia sports biochemistry
struktuuribioloogia structural biology
taimebiokeemia phytochemistry; plant biochemistry
tsütokeemia cytochemistry
vitaminoloogia vitaminology
Seotud:arengubioloogia developmental biology
biokeemikud biochemists
biokeemiline farmakoloogia biochemical pharmacology
meditsiin medicine
orgaanilised ühendid organic chemicals; organic compounds
Valdkonnad:24 KEEMIA. KEEMIATÖÖSTUS.
25 BIOLOOGIA. MIKROBIOLOOGIA. GENEETIKA. ANTROPOLOOGIA.
28 MEDITSIIN. BIOKEEMIA. ANATOOMIA. FÜSIOLOOGIA. FARMAKOLOOGIA. KOSMEETIKA.