Prindi | E-postile | Salvesta 
julgeolek
security
ESTER | ISE | ERB | Google
Kitsamad:infoturve information security
isiklik turvalisus human security; individual security; personal security
keskkonnajulgeolek environmental security
kosmosejulgeolek space security
küberturve cyber security; cybersecurity
pingekolded hotbeds of tension; tension areas (politics)
rahvusvaheline julgeolek global security; international security; World security
regionaalne julgeolek regional security
riiklik julgeolek national security; security of a state
sisejulgeolek internal security
sotsiaalne turvalisus social security
toidujulgeolek food security
Seotud:andmekaitse data protection
desarmeerimine disarmament
elamistingimused living conditions
julgeolekupoliitika security policy
ohutus safety
rahu peace
riigikaitse national defence
salamõrvad assassinations
strateegilised uuringud strategic research; strategic studies
sõjalised kulud military expenditures
turvalisus safety; security
turvameetmed security measures
turvateenused security services
turvatunne sense of safety; sense of security
usaldust ja julgeolekut suurendavad meetmed confidence and security building measures; CSBM
vastuluure counterintelligence
vägivald violence
õõnestustegevus subversion
Valdkonnad:10 RIIGIÕPETUS. POLIITIKA.
11 VALITSUS. HALDUS. KODANIKUKAITSE. TURVATEENISTUS.
15 SÕJANDUS. RELVAJÕUD. SÕJATEHNIKA.