Prindi | E-postile | Salvesta 
akulturatsioon
acculturation
ESTER | ISE | ERB | Google
Seletus: Uues elukohas kohalikule rahvastikule omaste kommete ja väärtushinnangute omaksvõtmine. Neli peam. vormi: intergratsioon, segregatsioon, assimilatsioon, marginaliseerumine (nii päritolu kui ka asukohamaa kultuurinormide ja väärtuste eitamine).
Laiemad:kultuuriprotsessid cultural processes
sotsiaalkultuuriline areng sociocultural development
Seotud:amerikaniseerumine americanization
assimilatsioon assimilation
enkulturatsioon enculturation; inculturation
integratsioon integration
kohanemine adaptation
kollektiivne pärand collective heritage
kultuuriintegratsioon cultural integration
kultuuritrauma cultural trauma
segregatsioon segregation
sotsiaalantropoloogia social anthropology
sotsiaalne integratsioon social integration
sotsiaalne struktuur social structure
vähemusrahvused national minorities
Valdkonnad:07 SOTSIOLOOGIA. SOTSIAALPSÜHHOLOOGIA.
58 ETNOLOOGIA. KULTUURIANTROPOLOOGIA.