Prindi | E-postile | Salvesta 
juhtimine
management
ESTER | ISE | ERB | Google
Kitsamad:ajajuhtimine time management
controlling control (management); controlling; management control
eesmärkjuhtimine management by objectives; MBO
enesejuhtimine self-management; self-regulation (psychology)
ettevõtte üldjuhtimine general management
finantsjuhtimine financial management
haldusjuhtimine administrative management
infotehnoloogia juhtimine management of information technology
juhtimisstiilid managerial styles
juhtimissüsteemid control systems; management systems
kaasav juhtimine art of participatory leadership
kommunikatsioonijuhtimine communication management
konfliktijuhtimine conflict management
koolijuhtimine
kulujuhtimine cost management
kvaliteedijuhtimine quality management
linnajuhtimine urban management
maatriksjuhtimine matrix management
majandusjuhtimine economic management
müügijuhtimine sales management
ostujuhtimine
personalijuhtimine human resource management; personnel management; staff management
poliitiline juhtimine political leadership
projektijuhtimine project management
protsessijuhtimine process management
spordijuhtimine sport administration; sport management
strateegiline juhtimine strategic management
stressijuhtimine stress management
süsteemide juhtimine systems management
teadmusjuhtimine knowledge management
teatrijuhtimine theatre management
teenuste juhtimine service management; services management
tootmisjuhtimine production management
tulemusjuhtimine management by results; performance management
tööstuse juhtimine industrial management
ärijuhtimine business administration; business management
äriühingute valitsemine corporate governance
Seotud:eestvedamine leadership
eestvedamise teooriad leadership theories
finantseerimine financing; funding
haldusinfosüsteemid management information systems
inimene-masin-süsteemid human-machine systems; man-machine systems
intensiivistamine intensification
iseregulatsioon self regulation
juhid managers
juhtimisarvestus management accountancy; management accounting
juhtimiskoolitus management training
juhtimismeetodid management methods
juhtimispsühholoogia management psychology
juhtimisvõime leadership capability
juhtkond authorities; managerial staff
korraldamine organizing
motivatsioon motivation
organisatsioonikäitumine organizational behavior
sisekontroll internal control
tootmislogistika production logistics
võim might (authority); power (authority)
võimestamine empowerment
Valdkonnad:08 TÖÖHÕIVE. TÖÖTINGIMUSED. AMETID.
11 VALITSUS. HALDUS. KODANIKUKAITSE. TURVATEENISTUS.
29 MAJANDUS. MAJANDUSTEADUS. RAHANDUS. KAUBANDUS.