Prindi | E-postile | Salvesta 
infosüsteemid
information systems
ESTER | ISE | Digar | ERB | Google
Laiemad:informaatika informatics
infoteadus information science
Kitsamad:andmebaasid databases
automatiseeritud raamatukogusüsteemid automated library systems
geoinfosüsteemid geographic information systems
haldusinfosüsteemid management information systems
infootsisüsteemid information retrieval systems
liiklusinfosüsteemid road transport informatics
meditsiiniinfosüsteemid medical information systems
sisuhaldussüsteemid CMS; content management systems
sotsiotehnilised süsteemid sociotechnical systems
veebiinfosüsteemid web information systems
õigusinfosüsteemid legal information systems
õppeinfosüsteemid education information systems; information systems in education
Seotud:andmebaasisüsteemid database systems; DBMS
andmepangad data banks
info information
infotehnoloogia juhtimine management of information technology
koostalitlusvõime interoperability
projektijuhtimine project management
teadmusjuhtimine knowledge management
Valdkonnad:36 INFORMAATIKA. INFOTEHNOLOOGIA. AUTOMAATIKA.
53 INFOTEADUS. RAAMATUKOGUNDUS. MÄLUASUTUSED. KIRJASTAMINE. TRÜKINDUS.