Prindi | E-postile | Salvesta 
infoteadus
information science
ESTER | ISE | Digar | ERB | Google
Seletus: Sotsiaalteadus, mis uurib informatsiooni vahendamist ja kasutamist, selgitades välja gruppide ja indiviidide infopädevuse, infovajaduse, infokäitumise ja inforessurssidele optimaalse juurdepääsu tegureid ja seaduspärasusi sotsiaal-kultuurilises kontekstis. Hõlmab ka raamatukoguteaduse, raamatuteaduse, bibliograafia-, dokumendi- ja arhiiviteaduse.
Laiemad:sotsiaalteadused social sciences
teadus science
Kitsamad:arhiivindus archival science
bibliograafia (tegevusala) bibliography
dokumendihaldus document management; office work
infoajalugu information history
infosüsteemid information systems
infoteooria information theory
kommunikatsiooniteooria communication theory
raamatukoguteadus library science
raamatuteadus book studies
stsientomeetria scientometrics
telemaatika telematics
Seotud:info information
infohaldus information management
infokäitumine information behavior; information behaviour
infootsisüsteemid information retrieval systems
infopädevus information competencies
infoteadlased information scientists
infoökoloogia information ecology
rakendusteadused applied sciences
semiootika semiotics
Valdkonnad:03 TEADUS JA TEHNIKA. TEADUSKORRALDUS. TEADUSMETODOLOOGIA. KULTUUR.
36 INFORMAATIKA. INFOTEHNOLOOGIA. AUTOMAATIKA.
53 INFOTEADUS. RAAMATUKOGUNDUS. MÄLUASUTUSED. KIRJASTAMINE. TRÜKINDUS.