Prindi | E-postile | Salvesta 
inimõigused
human rights
ESTER | ISE | ERB | Google
Laiemad:rahvusvaheline õigus international law; law of nations; public international law
õigused rights
Kitsamad:lapse õigused rights of a child
naiste õigused women's rights
poliitilised õigused political rights
põhiõigused civil liberties; civil rights; constitutional rights; fundamental rights
sotsiaalsed õigused social rights
Seotud:ahistamine harassment; molestation
bioeetika bioethics
diskrimineerimine discrimination
dissidentlus dissidence
humanitaarinterventsioonid humanitarian interventions
inimsusvastased kuriteod crimes against humanity
inimväärikus human dignity
isiklik turvalisus human security; individual security; personal security
kaasamine inclusion; involvement
kodanikud citizens
piinamine torture
vähemused minorities
ühiskondlik leping public understanding; social contract
Valdkonnad:10 RIIGIÕPETUS. POLIITIKA.
13 ÕIGUS.