Prindi | E-postile | Salvesta 
dispersioonanalüüs (stat.)
analysis of variance (statistics)
ESTER | ISE | ERB | Google
Laiemad:statistiline analüüs statistical analysis
Kitsamad:diskriminantanalüüs discriminant analysis
kanooniline analüüs canonical analysis
kovariatsioonanalüüs covariance; covariance analysis
regressioonanalüüs regression analysis
Seotud:dispersiooniindeksid (stat.) dispersion indices; measures of dispersion
faktoranalüüs factor analysis
kahemõõtmeline analüüs bivariate analysis
korrelatsioonanalüüs correlation analysis
standardhälve standard deviation
standardvead standard errors
statistiline järeldamine statistical inference
statistiline kontroll statistical test
tõenäosed vead average errors; probable errors
usalduspiirid confidence intervals; confidence limits
variatsiooniamplituud range (extremes)
ühemõõtmeline analüüs univariate analysis
Valdkonnad:17 DEMOGRAAFIA. STATISTIKA.
21 MATEMAATIKA.
29 MAJANDUS. MAJANDUSTEADUS. RAHANDUS. KAUBANDUS.