Prindi | E-postile | Salvesta 
grammatika
grammar
ESTER | ISE | ERB | Google
Laiemad:keeleteadus linguistics
Kitsamad:ajalooline grammatika historical grammar
funktsionaalne lingvistika functional linguistics
grammatilised kategooriad grammatical categories
infinitiivid infinitives
kognitiivne grammatika cognitive grammar
konstruktsioonigrammatika construction grammar
kõrvutav lingvistika contrastive linguistics
lingvistilised profiilid linguistic profiles
morfeemika morphemics
morfofonoloogia morphonology; morphophonology
morfoloogia (keelet.) morphology (grammar)
morfosüntaks morphosyntax
sõnaliigid parts of speech
süntaks syntax
tagasiviide anaphora (linguistics); back-reference; cross-reference (linguistics)
transformatsioonigrammatika transformational grammar
Seotud:fookus (keelet.) focus (ling.)
vokaalivaheldus ablaut; apophony; vowel alternation; vowel gradation
Valdkonnad:54 KEELETEADUS. KEELED.