Prindi | E-postile | Salvesta 
globaliseerumine
globalisation; globalization
ESTER | ISE | ERB | Google
Seletus: Maailmastumine, globaalseks saamine.
Asendab:maailmastumine
üleilmastumine
Laiemad:sotsiaalsed protsessid social processes
Seotud:amerikaniseerumine americanization
digitaalmajandus digital economy
erimajandustsoonid special economic zones
euroopastumine europeanisation; europeanization
globaalprobleemid global problems
hargmaisus transnationalism
kosmopolitism cosmopolitism
maailmamajandus world economy
maailmasüsteemide teooria world-systems theory
massikultuur mass culture
mitteriiklikud toimijad non-governmental actors (international relations); non-state actors (international relations); non-state entities (international relations)
rahvusvahelistumine internationalisation
rahvusülesus supranationality
Valdkonnad:00 ÜLDMÕISTED.
10 RIIGIÕPETUS. POLIITIKA.