Prindi | E-postile | Salvesta 
arvutiturve
COMPUSEC; computer security
ESTER | ISE | ERB | Google
Seletus: Riist- ja tarkvara ning andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamine.
Laiemad:infoturve information security
Kitsamad:ajatembeldussüsteemid time-stamping systems
andmebaasiturve database security
tulemüürid (inform.) firewalls
viirusetõrjeprogrammid antivirus programs
Seotud:andmekaitse data protection
häkkerid hackers
infoturbepoliitika IT security policy
küberkuriteod cyber crimes; cybercrimes
küberturve cyber security; cybersecurity
pahavara malicious software; malware
privaatsus privacy
turvameetmed security measures
Valdkonnad:36 INFORMAATIKA. INFOTEHNOLOOGIA. AUTOMAATIKA.