Prindi | E-postile | Salvesta 
grammatilised kategooriad
grammatical categories
ESTER | ISE | ERB | Google
Seletus: Hulk üht tüüpi grammatilisi tähendusi, mis vastanduvad üksteisele ja mida väljendatakse kindlate vormiüksuste ehk tarinditega.
Laiemad:grammatika grammar
konstruktsioonigrammatika construction grammar
morfosüntaks morphosyntax
Kitsamad:arv (keelet.) number (linguistics)
eitus (keelet.) negation (linguistics); negative speech
evidentsiaalsus evidentiality
grammatiline aeg tense
grammatiline sugu gender (grammar); grammatical gender
konverbid adverbial verb forms; converbs
kõneliik speech (grammar)
kõneviis mood (ling.)
käänded cases (linguistics)
lauseliikmed parts of sentence
possessiivsus (keelet.) possessiveness (ling.)
pöörded persons (linguistics)
tegumood voice (grammar)
transitiivsus (keelet.) transitivity (ling.)
Valdkonnad:54 KEELETEADUS. KEELED.