Prindi | E-postile | Salvesta 
finantseerimine
financing; funding
ESTER | ISE | ERB | Google
Asendab:rahastamine
Kitsamad:finantseerimisallikad financing sources; sources of funds
finantsvõimendus capital leverage; financial gearing; financial leverage
lühiajaline finantseerimine temporary financing
otsefinantseerimine direct financing
pearaha capitation; head tax; poll tax
pikaajaline finantseerimine long-term financing
sponsoreerimine sponsoring
vaegfinantseerimine deficit financing
välisfinantseerimine external financing
ühisrahastus crowd financing; crowd funding; crowdfunding
Seotud:assigneeringud allocations; appropriations; assignments
finantsinstrumendid capital instruments; financial instruments
investeeringud investments
isemajandamine self financing
juhtimine management
kapital capital
laenud advances; borrowings; credit; loans
rahaline abi financial aid; pecuniary aid
rahalised ressursid financial resources
rahataotlused fund-raising; fundraising
stipendiumid scholarships
subsiidiumid subsidies; subventions
Valdkonnad:11 VALITSUS. HALDUS. KODANIKUKAITSE. TURVATEENISTUS.
29 MAJANDUS. MAJANDUSTEADUS. RAHANDUS. KAUBANDUS.