Prindi | E-postile | Salvesta 
aineõpetajad
subject teachers; teachers of a special subject
ESTER | ISE | ERB | Google
Laiemad:õpetajad teachers
Kitsamad:ajalooõpetajad history teachers; teachers of history
emakeeleõpetajad mother tongue teachers
füüsikaõpetajad physics teachers; teachers of physics
geograafiaõpetajad geography teachers
keemiaõpetajad chemistry teachers; teachers of chemistry
kehalise kasvatuse õpetajad physical education teachers
käsitööõpetajad handicraft teachers
loodusteaduste õpetajad science teachers
matemaatikaõpetajad maths teachers; teachers of mathematics
tööõpetuse õpetajad manual training teachers
võõrkeeleõpetajad foreign language teachers; teachers of foreign language
Seotud:ainesüsteem subject system
ainetunnid subject lessons
Valdkonnad:04 HARIDUS. PEDAGOOGIKA.
08 TÖÖHÕIVE. TÖÖTINGIMUSED. AMETID.