Prindi | E-postile | Salvesta 
aktiivõpe
action learning
ESTER | ISE | ERB | Google
Laiemad:õppemeetodid teaching methods
Kitsamad:diskussioonid discussions
draamaõpe drama in education
maastikumängud landscape games
rollimängud role-playing games; role-plays
rühmatöö group work
Seotud:arutlemine reasoning
avastusõpe discovery learning; exploratory learning
kogemusõpe experiental learning; hands-on learning; learning through experience
probleemõpe problem oriented education; problem teaching; problem-based learning
uurimuslik õpe inquiry learning
vestlus conversation
väitlus argument (process)
ümberpööratud klassiruum backwards classroom; flipped classroom; inverted classroom
Valdkonnad:04 HARIDUS. PEDAGOOGIKA.