Prindi | E-postile | Salvesta 
keskkonnatehnika
ecotechnology; environmental engineering; environmental technology
ESTER | ISE | ERB | Google
Seletus: Tehnika- ja keskkonnateaduste rakendamine keskkonnakaitses ning elukvaliteedi parendamises.
Asendab:keskkonnatehnoloogia
ökotehnoloogia
Laiemad:tehnoloogia technology
Kitsamad:bioremediatsioon bioremediation
elutagamissüsteemid life support systems
heliisolatsioon soundproofing
hüdroisolatsioon damp-proof courses
reoveepuhastus wastewater treatment
sanitaartehnika sanitary engineering; sanitary technology
soojustehnika thermal engineering
süsinikdioksiidi sidumine ja ladustamine carbon capture and storage; carbon sequestration; CCS
valgustus lighting (technics)
Seotud:inimökoloogia human ecology
keskkond environment
keskkonna modelleerimine environment simulation
keskkonnakeemia environmental chemistry
keskkonnakorraldus environmental management
keskkonnauuringud environmental analysis; environmental research
Valdkonnad:19 LOODUSKAITSE. KESKKONNAKAITSE. KESKKONNATEHNIKA.
44 EHITUS. SANITAARTEHNIKA.