Prindi | E-postile | Salvesta 
keskkonnakaitse
environment protection
ESTER | ISE | ERB | Google
Laiemad:keskkonnakorraldus environmental management
Kitsamad:atmosfäärikaitse protection of atmosphere
keskkonnamõju hindamine environmental assessment; environmental impact analysis; environmental impact assessment
keskkonnaseire environment monitoring
keskkonnasõbralikkus environmental performance
looduskaitse conservation of wildlife; nature protection
maastikukaitse landscape conservation; landscape protection
mullakaitse soil conservation; soil protection
mürakaitse noise protection
sanitaarkaitsealad sanitary protection zone
veekaitse water pollution control; water protection
veekogude kaitse conservation of water bodies; protection of water bodies
Seotud:ehitiste kaitse protection of constructions; protection of edifices
ellujäämus survival
keskkonnaaudit environmental auditing; green audit
keskkonnamajandus environmental economics
keskkonnamaksud environmental taxes
keskkonnamürgid environmental toxins
keskkonnateadvus environmental awareness; environmental consciousness
keskkonnatervis environmental health
maaelu planeerimine rural planning
roheline liikumine environmental movement; green movement
sotsiaalsed ettevõtted social enterprises; social entrepreneurship
säästev areng sustainable development
ökoteoloogia ecotheology
Valdkonnad:11 VALITSUS. HALDUS. KODANIKUKAITSE. TURVATEENISTUS.
19 LOODUSKAITSE. KESKKONNAKAITSE. KESKKONNATEHNIKA.