Prindi | E-postile | Salvesta 
hoiakud
attitudes
ESTER | ISE | ERB | Google
Asendab:seisukohad
suhtumised
Kitsamad:eelarvamused prejudices
eitamine denial
etnilised hoiakud ethnic attitudes
poliitilised hoiakud political attitudes
propositsioonilised hoiakud propositional attitudes
rahulolematus discontent; dissafection; dissatisfaction
rahulolu contentment; satisfaction
rassilised hoiakud racial attitudes
sallimatus intolerance
sallivus tolerance
sildistamine (psühh.) labeling (psychology)
stereotüübid stereotypes
umbusaldus distrust
usaldus trust
Seotud:aktsepteerimine acceptance; accepting
arvamused opinions
hinnangud assessments; estimates
hoiakupsühholoogia psychology of attitude
ootused expectations
optimism optimism
orientatsioon direction; orientation
pessimism pessimism
sotsiaalne representatsioon social representation
sotsiaalne teadvus social consciousness
sotsiaalreklaam social advertising
väärtusorientatsioon value orientation
Valdkonnad:00 ÜLDMÕISTED.
06 PSÜHHOLOOGIA.
07 SOTSIOLOOGIA. SOTSIAALPSÜHHOLOOGIA.