Prindi | E-postile | Salvesta 
elukestev õpe
lifelong learning
ESTER | ISE | ERB | Google
Asendab:jätkuv haridus
permanentne haridus
pidevõpe
Laiemad:õppimine learning
Seotud:enesearendamine personal development; self-development; self-improvement
erialane areng CPD; professional development
ettevõttesisene koolitus in-company training; training in organisation
karjäärinõustamine career counselling; career guidance
karjääriplaneerimine career planning
kogemusõpe experiental learning; hands-on learning; learning through experience
koolitus schooling; training
mitteformaalne haridus non-formal education
teadmusühiskond knowledge based society
turvaline paindlikkus flexicurity
täienduskoolitus continuing training; further training; in-service training
täiskasvanuõpe adult education; education for adults
tööhõivepoliitika employment policy
tööringlus job rotation
ümberõpe requalification (pedagogy); retraining
Valdkonnad:04 HARIDUS. PEDAGOOGIKA.