Prindi | E-postile | Salvesta 
kõrgdimensionaalsed andmed
high-dimensional data
ESTER | ISE | ERB | Google
Laiemad:statistilised andmed statistical data
Seotud:juhuslikud protsessid random processes
klasteranalüüs cluster analysis
mitmemõõtmeline analüüs multivariate analysis
mitteparameetrilised meetodid nonparametric methods
otsustusteooria decision theory; theory of judgement
statistiline järeldamine statistical inference
tehisõpe automatic learning
vektoranalüüs vector analysis
Valdkonnad:21 MATEMAATIKA.