Prindi | E-postile | Salvesta 
kuritegevus
crime; criminality; delinquency
ESTER | ISE | ERB | Google
Laiemad:sotsiaalprobleemid social problems
Kitsamad:alaealiste kuritegevus juvenile crimes; juvenile delinquency
organiseeritud kuritegevus organized crime
piraatlus (röövimine) maritime piracy; piracy (robbery)
retsidiivsus (jur.) recidivism; repeated crime
Seotud:delinkventne käitumine delinquent behavior; delinquent behaviour
korruptsioon bribery; corruption
kuriteod crimes; criminal offences
politsei police
Valdkonnad:12 SOTSIAALPOLIITIKA.
13 ÕIGUS.