Prindi | E-postile | Salvesta 
akadeemiline tunnustamine
academic recognition
ESTER | ISE | ERB | Google
Seletus: Kõrgharidustunnistuste ja kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavate tunnistuste tunnustamine (Lissaboni konventsioon, 1997). Välisriigi või piiriülese kvalifikatsiooni Eesti samaväärsele kvalifikatsioonile vastavaks tunnistamine või õppeperioodi arvestamine Eesti kõrgharidusastme õppekava osana ning kvalifikatsiooni omanikule õiguse andmine kõrgharidusele juurdepääsuks, jätkata õpinguid või kandideerida vastavat haridustaset või kõrgharidusastet nõudvale ametikohale (välja arvatud juhul, kui ametikoht või kutseala on reguleeritud "Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse" tähenduses).
Asendab:kõrghariduskvalifikatsioonide tunnustamine recognition of higher education qualifications ; recognition of qualifications concerning higher education
Seotud:akadeemilised kraadid academic degrees
Euroopa ainepunktisüsteem European Credit Transfer and Accumulation System
haridusttõendavad tunnistused educational certificates
kutsealane tunnustamine professional recognition; recognition of professional qualifications
kõrgharidus higher education; post-secondary education; tertiary education
Valdkonnad:04 HARIDUS. PEDAGOOGIKA.