Prindi | E-postile | Salvesta 
julgeolekupoliitika
security policy
ESTER | ISE | ERB | Google
Asendab:turvalisuspoliitika
Kitsamad:infoturbepoliitika IT security policy
kõikehõlmav lähenemine comprehensive approach
sõjalised doktriinid military doctrines
ühine välis- ja julgeolekupoliitika common foreign and security policy
Seotud:heidutus deterrence; deterrence theory
julgeolek security
kaitsepoliitika defence policy
militaarpoliitika military policy
mittekallaletungilepingud non-agression treaties
rahvusvaheline julgeolek global security; international security; World security
riigikaitse national defence
riiklik julgeolek national security; security of a state
sisejulgeolek internal security
usaldust ja julgeolekut suurendavad meetmed confidence and security building measures; CSBM
Valdkonnad:10 RIIGIÕPETUS. POLIITIKA.
15 SÕJANDUS. RELVAJÕUD. SÕJATEHNIKA.