Prindi | E-postile | Salvesta 
diskrimineerimine
discrimination
ESTER | ISE | ERB | Google
Laiemad:sotsiaalprobleemid social problems
Kitsamad:apartheid apartheid
geneetiline diskrimineerimine genetic discrimination
kultuuriline diskrimineerimine cultural discrimination
majanduslik diskrimineerimine economic discrimination
rassism racism
sooline diskrimineerimine gender discrimination; sex discrimination; sexual discrimination
vanuseline diskrimineerimine age discrimination; ageism
Seotud:ahistamine harassment; molestation
ebavõrdsus inequality
eelarvamused prejudices
eeliskohtlemine affirmative action; positive action
inimõigused human rights
klaaslae efekt glass ceiling effect
stereotüübid stereotypes
tagakiusamine persecution
usuline tagakiusamine religious persecution
vaenu õhutamine hate speech
vähemuste õigused minority rights
Valdkonnad:07 SOTSIOLOOGIA. SOTSIAALPSÜHHOLOOGIA.
10 RIIGIÕPETUS. POLIITIKA.
12 SOTSIAALPOLIITIKA.