Prindi | E-postile | Salvesta 
hoiumetsad
protected forests
ESTER | ISE | ERB | Google
Seletus: Hoiumetsad on loodusobjektide hoidmiseks loodusreservaadis ja kaitseala sihtkaitsevööndis, kus kaitse-eeskirjaga on majandustegevus keelatud.
Laiemad:kaitsealad protected areas
metsad forests
Seotud:kaitsemetsad protection forests
looduskaitsealad nature preserves; wildlife reserves
vääriselupaigad key biotopes; key habitats
Valdkonnad:19 LOODUSKAITSE. KESKKONNAKAITSE. KESKKONNATEHNIKA.
31 METSANDUS. JAHINDUS. KALANDUS. METSA- JA PUIDUTÖÖSTUS. TSELLULOOSI- JA PABERITÖÖSTUS.