Prindi | E-postile | Salvesta 
dokumendid
documents
ESTER | ISE | Digar | ERB | Google
Asendab:dokumentatsioon documentation
Kitsamad:arhiividokumendid archival documents
avaldused (taotlused) application essays; application letters
deklaratsioonid declarations; governmental statements
elektroonilised dokumendid electronic documents; electronic records
hartad charters
isikutunnistused certificates of identity; identification cards
meditsiinidokumendid medical records
passid passports
pääsupiiranguga dokumendid restricted documents
saladokumendid secret documents
teatised references; reports
tunnistused certifications
valedokumendid false documents; forged documents
ürikud historical records
Seotud:ametlikud väljaanded government documents; government publications; official documents
dokumendiekspertiis document examination; forensic document examination
dokumendihaldus document management; office work
dokumenteerimine documentation
dokumentide kontroll document control; verification of documents
dokumentmälestised documentary mementos; documentary memorials
plangid blanks; forms
regestid regests
teavikud library materials
Valdkonnad:00 ÜLDMÕISTED.
53 INFOTEADUS. RAAMATUKOGUNDUS. MÄLUASUTUSED. KIRJASTAMINE. TRÜKINDUS.