Prindi | E-postile | Salvesta 
foorumid
forums
ESTER | ISE | ERB | Google
Laiemad:interaktiivõpe interactive learning; peer instruction
sotsiaalmeedia social media
Kitsamad:jututoad chat rooms; IRC; online chatgroups
Seotud:diskussioonid discussions
mõttekojad think tanks
osalusajakirjandus civic journalism; community journalism; participatory journalism; public journalism
Valdkonnad:00 ÜLDMÕISTED.