Prindi | E-postile | Salvesta 
klienditeenindus
customer service
ESTER | ISE | ERB | Google
Laiemad:teenindus service
Seotud:kliendid clients; customers
kliendirahulolu customer satisfaction
kliendisuhted customer relations
müügisuhtlemine sales communication
tarbimine consumption
teeninduskultuur service culture
teenindustöötajad attendants; service employees
teenusteturundus services marketing
väärtusahel value chain
Valdkonnad:29 MAJANDUS. MAJANDUSTEADUS. RAHANDUS. KAUBANDUS.
34 KODUMAJANDUS. TOIDUAINETETÖÖSTUS. TOITLUSTUS. OLME.