Prindi | E-postile | Salvesta 
eurütmia
eurythmy
ESTER | ISE | ERB | Google
Seletus: 1) Liikumiskunst, mis loodi 20. saj. alguses Saksamaal ja Šveitsis Rudolf Steineri, antroposoofia rajaja juhendamisel. E.-t etendatakse eraldiseisva kujutava kunstina, aga ka lavastuste osana. Ravieurütmia on kasutusel teraapilistel eesmärkidel. Waldorfkoolides on eurütmia korraliselt õppekavas. E.-s kasutatavad liigutused on seotud kõnerütmi ja -meloodia, muusika rütmi ja helidega ning tundmustega (nt. rõõm ja kurbus). Nendest moodustuvad repertuaari elemendid, n-ö põhiliigutused, mida kasutatakse vabaks loominguliseks väljenduseks. 2) Tasakaal kunstiteoses; kitsamalt elementide korduvus dekooris; hea proportsioon, kaunis arhitektuuriline tasakaal detailide ja terviku vahel.
Laiemad:antroposoofia anthroposophy
Seotud:harmoonia harmony
kujutav kunst figurative arts; formative arts; shaping arts; visual arts
liikumisravi exercise therapy; kinesiotherapy
rütm rhythm
Steineri pedagoogika Steiner education
Valdkonnad:04 HARIDUS. PEDAGOOGIKA.
47 KUNST. ARHITEKTUUR.
49 MUUSIKA.
50 TEATER. TANTS.