Prindi | E-postile | Salvesta 
ajalooallikad
historical sources
ESTER | ISE | ERB | Google
Seletus: Inimühiskonna ajalugu kajastavad mälestised, mis võimaldavad uurida ajaloo kulgu. Eristatakse ainelisi (ehitised, relvad, tarbeesemed), etnograafilisi (tavad, kombed), lingvistilisi (keel), suulisi (pärimused, rahvaluule) ja kirjalikke ajalooallikaid (ürikud, kroonikad). Ajalooallikaiks võivad olla ka filmid, fotod ja helisalvestised. Ajalooallikate kasutamist uurib allikaõpetus.
Laiemad:allikad (lähtematerjal) sources (source materials)
Kitsamad:ainelised allikad material historical sources
ajaloolised kaardid historical maps; old maps
etnograafilised allikad ethnographic sources
kirjalikud allikad written records; written sources
lingvistilised allikad linguistic sources
suulised allikad oral sources
Seotud:allikakriitika source criticism
allikaõpetus theory of sources
kiilkirjatahvlid cuneiform sources; cuneiform tablets
vahatahvlid wax tablets
Valdkonnad:53 INFOTEADUS. RAAMATUKOGUNDUS. MÄLUASUTUSED. KIRJASTAMINE. TRÜKINDUS.
56 AJALUGU. ARHEOLOOGIA.