Prindi | E-postile | Salvesta 
fraseologismid
idioms; phraseological expressions; phraseological units
ESTER | ISE | ERB | Google
Seletus: Fraseoloogiline üksus, s.o keeles laialt käibiv püsiv tavapärane sõnade ühend, millele on omane osade tähenduslik kokkukuulumine ning hrl ka metafoorsus. Fraseologismidena esinevad idioomid, võrdlused, kõnekäänud jm.
Asendab:idioomid
Laiemad:sõnaühendid phrases; syntagms; word-combinations
väljendid expressions; phrases
Seotud:fraseoloogia phraseology
kollokatsioonid collocations
kõnekäänud locutions; sayings
rahvaluule lühivormid folklore short forms
sõnavara vocabulary
Valdkonnad:54 KEELETEADUS. KEELED.