Prindi | E-postile | Salvesta 
foneetika
phonetics
ESTER | ISE | ERB | Google
Seletus: 1. teadus, mis uurib inimkõne üksusi (häälik, silp) artikulatoorsest, akustilisest ja tajuaspektist, häälikuõpetus; 2. keele häälikuline ehitus.
Asendab:häälikuõpetus
Laiemad:keeleteadus linguistics
Kitsamad:akustiline foneetika acoustic phonetics
geminatsioon gemination
häälikud speech sounds
häälikulugu sound history
Seotud:astmevaheldus gradation (ling.); grade alternation; quality alternation; quantity alternation
fonoloogia phonology
häälikusümboolika sound symbolism
palatalisatsioon palatalization
prosoodia prosody
vokaalharmoonia vowel harmony
välted quantities (language)
Valdkonnad:54 KEELETEADUS. KEELED.