Prindi | E-postile | Salvesta 
rahvaluule
folklore
ESTER | ISE | Digar | ERB | Google
Seletus: Rahva pärimuslik sõnalooming.
Asendab:folkloor
Laiemad:pärimuskultuur traditional culture
rahvapärimus folk stories; folk tradition
Kitsamad:koolifolkloor school folklore
linnafolkloor urban folklore
parallelism (kirj.) parallelism (literature)
rahvajutud folk-tales; folktales
rahvalaulud folk songs
rahvaluule lühivormid folklore short forms
Seotud:etnofuturism ethno-futurism
folkloristika folklore studies; folkloristics
rahvalaulikud folk singers
suulised allikad oral sources
Valdkonnad:55 KIRJANDUSTEADUS. ILUKIRJANDUS. RAHVALUULE.