Prindi | E-postile | Salvesta 
arvutusmeetodid
numerical methods
ESTER | ISE | ERB | Google
Asendab:arvulise lahendamise meetodid
numbrilise lahendamise meetodid
Laiemad:arvutusmatemaatika computational mathematics
Kitsamad:arvuline integreerimine numerical integration
arvuline lähendamine numerical approximation
diferentsarvutus difference computing
diferentsmeetodid difference methods
ekstrapoleerimine extrapolation
ekstreemumülesanded extremum problems
Galjorkini meetod Galjorkin's method
interpoleerimine interpolation
iteratsioonimeetodid iterative methods
kollokatsioonimeetod collocation method
kvadratuurvalemid quadrature formulae
lambda-arvutus lambda calculus
lõplike elementide meetod finite element method
lähendamine approximation
Monte Carlo meetodid Monte Carlo methods
numbriline analüüs numerical analysis
numbriline diferentseerimine numerical differentiation
rajaelementide meetod boundary element method
Runge-Kutta meetod Runge-Kutta method
vähimruutude meetod least square method; method of least squares
Seotud:arvutusfüüsika computational physics
arvutuskeerukus computational complexity
Valdkonnad:21 MATEMAATIKA.