Prindi | E-postile | Salvesta 
ohustatud liigid
endangered species
ESTER | ISE | ERB | Google
Seletus: Ohustatud liikideks on EV Keskkonnaministeeriumi liigikaitse I kategooriasse kuuluvad enamasti vähenenud arvukuse ning kriitilise piirini rikutud elupaikadega, suures hävimisohus olevad liigid, kelle edasine säilimine Eesti looduses ohutegurite toime jätkumisel on kaheldav (http://www.envir.ee/et/liigikaitse).
Asendab:haavatavad liigid
hävimisohus liigid
kriitiliselt ohustatud liigid
ohustatud loomaliigid endangered animal species
äärmiselt ohustatud liigid critically endangered species
Laiemad:liigid species
Kitsamad:kaitsealused loomaliigid protected animal species
kaitsealused taimeliigid protected plant species
Seotud:haruldased liigid rare species
hävimisoht danger of extinction
liigikaitse protection of species
looduskaitse conservation of wildlife; nature protection
ohustatud sordid endangered sorts
ohustatud tõud endangered breeds
punane raamat Red Data Book
väljasuremine extinction
väljasurnud loomad extinct animals
väljasurnud taimed extinct plants
Valdkonnad:19 LOODUSKAITSE. KESKKONNAKAITSE. KESKKONNATEHNIKA.