Prindi | E-postile | Salvesta 
sõda
war; warfare
ESTER | ISE | ERB | Google
Asendab:džunglisõda jungle warfare
üleüldine sõda general war
Kitsamad:allveesõda antisubmarine defence; antisubmarine warfare
asümmeetriline sõda asymmetric warfare; asymmetrical warfare
bioloogiline sõda biological operations; biological warfare; BW; germ warfare
džihaad Jihad
elektrooniline sõda electromagnetic warfare; electronic warfare
hübriidsõda hybrid warfare
infosõda information warfare
irregulaarne sõjapidamine irregular warfare; IW
kaitsesõda defensive war
keemiasõda chemical operations; chemical warfare; CW; military chemical operations
kosmosesõda space warfare
kübersõda cyber war; cyber warfare; cyberwar
külm sõda cold war
linnasõda urban warfare
majandussõda economic warfare; white war
manööversõda maneuver warfare; manoeuvre warfare
meresõda maritime warfare; naval warfare; war at sea
partisanisõda guerrilla war; partisan war
piiramissõda siege warfare
piiratud sõda limited warfare
poliitiline sõda political warfare
positsioonisõda position warfare; static warfare; trench warfare
psühholoogiline sõda psychological warfare; PSYWAR
riigisisene lahingutegevus internal warfare
ründesõda aggressive war
tavatu sõjapidamine unconventional warfare; UW
tuumasõda atomic warfare; nuclear warfare; NW
välksõda blitz; blitzkrieg
õhusõda aerial warfare; air war
Seotud:interventsioonid interventions
militarism militarism
mobilisatsioon military mobilization; mobilization
põgenemine escape to freedom; escaping
rahu peace
rahvuslik vabadusvõitlus national liberation movement
relvastumine armament process
riigikaitse national defence
sõjaajakirjandus war journalism
sõjaajalugu military history; war history
sõjad wars
sõjaeetika military ethics
sõjafilmid war films
sõjageograafia military geography
sõjakunst art of war
sõjaline juhtimine command and control; military command and control; military leadership
sõjaline koostöö military cooperation
sõjaline luure military intelligence
sõjaline planeerimine military planning
sõjalised doktriinid military doctrines
sõjalised organisatsioonid military organizations
sõjamängud military sports games; war games
sõjandus military matters
sõjaromaanid war novels; war stories
sõjaseisukord martial law; state of war
sõjatagajärjed aftermath of war; consequences of war
sõjateadus military science
sõjategevus hostility
sõjatehnika military equipment; war equipment
sõjatööstus military industry
sõjaõigus military law
Valdkonnad:10 RIIGIÕPETUS. POLIITIKA.
15 SÕJANDUS. RELVAJÕUD. SÕJATEHNIKA.