Prindi | E-postile | Salvesta 
heitmed
ejecta; emissions
ESTER | ISE | ERB | Google
Seletus: Keskkonda heidetu, nt. prügi, heitgaas, heitvesi jne.
Asendab:emissioon (heitmed) emission (ecology)
heide discharge
utiliseerimata jäätmed
Laiemad:jäätmed waste
saasteained pollutants
Kitsamad:heitgaasid exhaust gases; waste gases
heitvesi effluent; waste water
kasvuhoonegaasid greenhouse gases
põlemisgaasid combution gases
Seotud:haisuprobleem odor nuisance; odour nuisance; odour trouble
heitkogused pollution emissions
heitmekaubandus emission trading
Valdkonnad:19 LOODUSKAITSE. KESKKONNAKAITSE. KESKKONNATEHNIKA.