Prindi | E-postile | Salvesta 
statistiline järeldamine
statistical inference
ESTER | ISE | ERB | Google
Asendab:järeldamismeetodid inference methods
Laiemad:statistiline analüüs statistical analysis
Seotud:Bayesi printsiip Bayes theorem; Bayesian analysis
BUGS (tarkvara) BUGS (software)
dispersioonanalüüs (stat.) analysis of variance (statistics)
faktoranalüüs factor analysis
juhuvead random errors
kovariatsioonanalüüs covariance; covariance analysis
kõrgdimensionaalsed andmed high-dimensional data
mitmemõõtmeline analüüs multivariate analysis
regressioonanalüüs regression analysis
standardhälve standard deviation
suurte arvude seadus law of large numbers
Tšebõšovi võrratus Chebychev inequality
tõenäosed vead average errors; probable errors
Valdkonnad:17 DEMOGRAAFIA. STATISTIKA.
21 MATEMAATIKA.