Prindi | E-postile | Salvesta 
sotsiaalteenused
social services
ESTER | ISE | ERB | Google
Seletus: Isiku või perekonna toimetulekut soodustavad teenused, mida osutatakse riigi- või omavalitsusasutuste poolt tasuta; abivajajale antav mitterahaline toetus.
Asendab:hoolekandeteenused
ühiskondlikud teenused community services; public services
Laiemad:teenused services
Kitsamad:avahooldus open care
erihoolekandeteenused special care services; special welfare
isikliku abistaja teenus personal care assistance service
järelhooldus aftercare
koduhooldus home care; life assistance services
kogukonnahooldus community care
kriisiabi crisis aid
kutsealane rehabilitatsioon occupational rehabilitation; vocational rehabilitation
lapsehooldus child care
lastehoid child care; childcare
ohvriabi help for victims; victim support
omastehooldus home care; home nursing
sotsiaalne rehabilitatsioon social rehabilitation
sotsiaalnõustamine social counseling
sotsiaaltransport social transport
sotsiaalvalveteenus medical alert service
tehnilised abivahendid technical aids; technical medical aids
tugiteenused support services
Seotud:hooldajad caregivers; carers; caretakers
sotsiaalhoolekanne social welfare
sotsiaalkulud social costs
sotsiaalpoliitika social policy
sotsiaalsed ettevõtted social enterprises; social entrepreneurship
sotsiaaltoetused allowances; social benefits; welfare benefit; welfare grant
sotsiaaltöö social work
sotsiaaltöötajad social workers
tervishoiuteenused health care services
tõenduspõhine praktika evidence-based practice
Valdkonnad:11 VALITSUS. HALDUS. KODANIKUKAITSE. TURVATEENISTUS.
12 SOTSIAALPOLIITIKA.