Prindi | E-postile | Salvesta 
ohutus
safety
ESTER | ISE | ERB | Google
Asendab:ettevaatusabinõud precautions
ohutushoid
ohutustehnika
Kitsamad:bioloogiline ohutus biological safety; biosecurity
elektriohutus electric safety; electrical safety
isiklik turvalisus human security; individual security; personal security
jahiohutus hunting safety
kemikaaliohutus chemical safety
lennuohutus air security; flight security
liiklusohutus traffic safety
masinate ohutus safety of machines
mereohutus marine safety; maritime safety
toiduohutus food safety
tooteohutus product safety
tuleohutus fire-safety
tuumaohutus nuclear safety
tööohutus occupational safety
veeohutus water safety
Seotud:julgeolek security
ohtlikkus dangerousness
ohutusautomaatika automatic safety; safety automation
ohutuseeskirjad safety rules
ohutusmeetmed safety measures
ohutusõpe safety instruction
sisejulgeolek internal security
turvalisus safety; security
töökaitse occupational health and safety
õnnetused accidents
Valdkonnad:00 ÜLDMÕISTED.
11 VALITSUS. HALDUS. KODANIKUKAITSE. TURVATEENISTUS.